Trường TH&THCS Trần Quốc Toản tổ chức nhiều hoạt động Mừng Đảng mừng Xuân năm 2024

Trường TH&THCS Trần Quốc Toản tổ chức ngoại khóa gói bánh chưng ngày tết:

Ngoại khóa gói bánh chưng ngày tết Trần Quốc Toản 1

 

 

Ngoại khóa gói bánh chưng ngày tết Trần Quốc Toản

Hình ảnh ngoại khóa Mừng Đảng mừng Xuân và trang trí Tết:

Ngoại khóa mừng Đảng mừng xuân Trần Quốc Toản

 

Ngoại khóa Tết Trần Quốc Toản

 

Ngoại khóa tết

 

Trần Quốc Toản

 

Trang trí tết Trần Quốc Toản 1

 

Trang trí tết Trần Quốc Toản

 

(Bộ phận Truyền thông Phòng GDĐT, theo Tư liệu do Trường TH&THCS Trần Quốc Toản cung cấp)