Một số hình ảnh hoạt động nhân dịp Tết của Trường Mầm non Tư thục Ái Nhi

0d88bbea4ec4e39abad58

 

 

 

 

1f2dbe764b58e606bf492

 

 

5d1ca541506ffd31a47e4

 

 

83723d10c83e65603c2f9

 

 

477890186536c86891276

 

 

 

 

cacebf964ab8e7e6bea93

 

 

 

 

d3cdd1af248189dfd0907

 

 

 

d8d2ee881ba6b6f8efb71

 

 

 

e1e74eb8bb9616c84f875

 

 

 

(Bộ phận Truyền thông Phòng GDĐT, theo Tư liệu do Trường MNTT Ái Nhi cung cấp)