Hội nghị công bố các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học công lập trực thuộc UBND huyện.

Download (DOCX, Unknown)