Ngày Hội STEM cấp huyện năm học 2022-2023 chủ đề ” Khơi Nguồn sáng tạo”

image_6483441 (5)image_6483441image_6483441 (3)image_6483441 (4)image_6483441 (1)