Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng

Địa chỉ:  Lô 90, Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.843317

Email: gdductrong@lamdong.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1 Thái Quốc Hoàn Trưởng phòng 0912677079
2 Hồ Thị Hồng Châu Phó Trưởng phòng 0918226457
3 Trần Quang Bình Phó Trưởng phòng 0942846325

Vị trí và Chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đức Trọng, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Uỷ ban nhân dân huyện Đức Trọng; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.