Trường Mẫu giáo K’Nai tổ chức lễ hội Tết và mùa xuân năm 2024

Lớp chồi 1

 

Lớp chồi 2

 

Lớp lá 1 (1)

 

Lớp lá 2 (1)

 

Lớp lá 2(2)

 

Lớp lá 2

 

Lớp lá 3 (1)

 

Lớp lá 3

 

Lớp mầm

Trường trao 12 suất quà tết cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Trao 12 xuất quà tết cho HS coa hộ nghèo, cận nghèo

 

(Bộ phận Truyền thông Phòng GDĐT, theo Tư liệu do Trường MG K’Nai cung cấp)