STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

113/UBND

29/10/2020

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Đức Trọng năm 2020

2

Số: 13/PG

02/03/2023

KH 13/PGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

3

Số: 14/PGDĐT

02/03/2023

KH 14/PGDĐT Kế hoạch Tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

4

30/11/2023

KH 60/PGDĐT Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục huyện Đức Trọng thi đua thực hiện văn hóa công sở”

5

61/PGDĐT

30/11/2023

KH 61/PGDĐT Kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2023 – 2024

6

KH 62/PGDĐT

30/11/2023

KH 62/PGDĐT Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở năm học 2023 – 2024

7

LCT 12/2023

04/12/2023

Lịch công tác tháng 12/2023

8

KH 66/PGDĐT

04/12/2023

KH 66/PGDĐT Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2023 – 2024

9

CV 360/PGDĐT

04/12/2023

CV 360/PGDĐT Công văn hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi THCS cấp huyện năm học 2023-2024