Cô giáo hết lòng vì học sinh

Cô giáo hết lòng vì học sinh

Gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” và có đến 23 năm làm giáo viên chủ nhiệm, cô giáo Lê Thị Thùy Vân – Trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Dương luôn dành cả tấm…