Bồi dưỡng chuyên môn MN năm học 2017-2018

Bồi dưỡng chuyên môn MN năm học 2017-2018

Bồi dưỡng chuyên môn là việc làm thường xuyên, nội dung bồi dưỡng thiết thực cụ thể; cập nhật được thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho…