Nghị lực vượt khó của cô học trò có hoàn cảnh khó khăn ở trường TH Bình Thạnh

TH binh thanh 2 th (29)

th (20)th (19)