Kết quả thực hiện dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 theo tài liệu “Em nói Tiếng việt” dành cho học sinh DTTS tại trường TH Gân Reo

Download (DOCX, 1.21MB)