Đại hội chi bộ cơ quan Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đức Trọng

Đại hội chi bộ cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng

Lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

                 Ngày 17/6/2020, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo  đã tổ chức thành công đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, về dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có: Đồng chí Võ Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, tổ trưởng tổ công tác số 5.

Trong nhiệm kì vừa qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo toàn diện các mặt, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “ Tăng cường năng lực lãnh đạo của chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, đảm bảo kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Chi bộ phòng giáo dục tập trung vào những phương hướng, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025.

Một số nhiệm vụ cụ thể: Rà soát thực hiện tốt việc sắp xếp mạng lưới trường lớp ở từng địa phương hợp lý; Tích cực, chủ động trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Chuẩn hóa và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ;  Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, nâng chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục  gắn với trường học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu có từ 85% đến 87% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, công tác tuyển sinh; Xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ, cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, công đoàn đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội chi bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tín nhiệm và bầu đồng chí Thái Quốc Hoàn, Trưởng phòng GDĐT tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư chi bộ./.

Một số hình ảnh của Đại hội chi bộ:

image001

Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025

PGDĐồng chí Võ Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy (thứ 3 từ trái sang), Đồng chí Thái Quốc Hoàn, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng GDĐT (thứ tư từ trái sang)