Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ thi tuyển dung viên chức ngành giáo dục huyện Đức Trọng năm 2020

Download (PDF, 13.05MB)