HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Năm học 2016 – 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Chính phủ, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014, Chương trình hành động số 74-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 5477/KH-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GDĐT, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Đức Trọng, cấp ủy Đảng, Chính quyền các xã, thị trấn, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể và sự góp sức của toàn xã hội, ngành Giáo dục Đức Trọng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường kỷ cương, nền nếp, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt” nhằm phát triển bền vững sự nghiệp GDĐT; hoàn thành tốt việc thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Được sự đồng ý của thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Đức Trọng và Sở GD&ĐT, Phòng Giáo dục & Đào tạo Đức Trọng tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Đại biểu về dự Hội nghị có:

– Thầy Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng

– Ông Đỗ Minh Thế – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ;

– Ông Nguyễn Quang Minh – UVBTVHU – Phó Chủ tịch HĐND huyện;

– Bà Phạm Thị Thanh Thuý – Huyện uỷ viên – Phó chủ tịch UBND huyện;

Hội nghị cũng vinh dự được đón tiếp các đồng chí UVBTV huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT; Lãnh đạo văn phòng Huyện ủy, văn phòng HĐND&UBND, các phòng ban chuyên môn của huyện;

 

IMG_7764

Thầy Huỳnh Quang Long, phó giám đốc sở GD-ĐT Lâm Đồng về dự Hội Nghị

IMG_7765

IMG_7766

IMG_7769

Đại biểu HU, UBND huyện, Các phòng ban thuộc huyện về dự Hội Nghị

IMG_7768

 

Thầy Hoàng Sỹ Hòa, phó trưởng phòng GD&ĐT báo cáo tổng kết.

Kết thúc năm học 2016 – 2017 Phòng GDĐT được Giám đốc Sở GDĐT tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc 11/11 lĩnh vực quản lý chỉ đạo; có 42 tập thể đựơc công nhận là tập thể lao động tiên tiến, 15 tập thể được đề nghị công nhận TTLĐXS, đề nghị UBND tỉnh tặng: cờ thi đua 3 tập thể, tặng bằng khen 5 tập thể; 1737 lao động tiên tiến, 116 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, UBND huyện khen thưởng 20 tập thể, 67 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh xét công nhận 4 CSTĐ cấp tỉnh, tặng bằng khen cho 5 cá nhân.

IMG_7772

Cô Trần Thị Dậu, hiệu trưởng trường MG Ninh Loan tham luận “Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” để phấn đấu  xây dựng Tập thể LĐTT xuất sắc”

IMG_7776

Cô Nguyễn Thị Tiền, hiệu trưởng trường THCS Ninh Gia tham luận về công tác xây dượng trường đạt chuẩn quốc gia.

IMG_7777

 

Thầy Huỳnh Quang Long, phó Giám Đốc  Sở GD-ĐT Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo.

IMG_7779

 

Ông Đỗ Minh Thế, phó bí thư Huyện Ủy Đức Trọng phát biểu chỉ đạo.

IMG_7782

 

Thầy Nguyễn Quang Thái, HUV-Trưởng phòng GD-ĐT bế mạc Hội Nghị.