Bồi dưỡng chuyên môn MN năm học 2017-2018

Bồi dưỡng chuyên môn là việc làm thường xuyên, nội dung bồi dưỡng thiết thực cụ thể; cập nhật được thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng, ở các cơ sở giáo dục mầm non trong huyện.

IMG_7735

Quán triệt những nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT;

– Hướng dẫn tổ chức ăn, theo dõi sức khỏe cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo;

– Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo;

– Hướng dẫn tổ chức hoạt động học (chơi – tập đối với trẻ NT; học đối với trẻ MG);

– Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi cho trẻ (chơi, hoạt động ở các góc; chơi ngoài trời; chơi, hoạt động theo ý thích);

 – Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng và đánh giá sức khỏe trẻ;

 –  Đạo đức của GVMN trong giao tiếp ứng xử với trẻ em ở trường MN;

 – Đảm bảo an toàn- Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em tại trường MN;

 – Giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trải nghiệm ở trường MN;

 – Nâng cao chất lượng CSGD trẻ của các nhóm trẻ độc lập tư thục;

 – GVMN hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp.

IMG_7736