STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

113/UBND

29/10/2020

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Đức Trọng năm 2020

2

Số: 13/PG

02/03/2023

KH 13/PGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

3

Số: 14/PGDĐT

02/03/2023

KH 14/PGDĐT Kế hoạch Tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030