Danh mục: Hoạt động chuyên môn

Chiếc Nôi yêu thương của trường MG Vành Khuyên

19/06/2020

  HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ CỦA TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN  CHIẾC NÔI YÊU THƯƠNG Với phương châm “những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim”, Cô và trò trường Mẫu giáo Vành Khuyên (Đức Trọng, Lâm Đồng) luôn là một “ Chiếc nôi yêu thương” để ươm mầm nhân ái … Continue reading Chiếc Nôi yêu thương của trường MG Vành Khuyên